Hogyan működik a költségosztás?

A jelenleg alkalmazott fűtési költségosztó készülék úgy működik, hogy hőérzélekőjével méri és rögzíti, hogy a fűtőtest mennyi ideig és milyen hőmérsékleten üzemelt az aktuális fűtési szezonban. Azonban a fűtési költségosztó készülék csak egy kis területen érzékeli a meleget, és nem tudja, hogy a fűtőtest milyen nagyságú és milyen teljesítményű. Ezért felszerelésükkor pontosan fel kell jegyezni a fűtőtest adatait.

Ezután a fűtőtest adatainak és a költségosztó készüléket gyártó cég által megadott paramétereknek ismeretében kiszámítjuk az úgynevezett faktorszámot. A faktorszám egy olyan szorzótényező, melynek értéke az adott radiátor méretétől, anyagától, teljesítményétől, valamint a költségosztó készülék kapcsolatától függ. Az utóbbira a radiátor és a költségosztó készülék kapcsolatára, érintkezési felületére vonatkozó hányadost a költségosztó készülékeket gyártó cég adja meg a Calorsysnek. Ezzel a számmal szorozzuk meg a radiátoroknál leolvasott fogyasztási értéket (vonalegységet).

A kiértékelés úgy történik, hogy a ház összes lakásában felszerelt mérőkről leolvasott, faktorizált (faktorszámmal szorzott) értékeiből %-ot számítunk a lakások egyéni fogyasztására bontva. A hőszolgáltatótól megkapott fogyasztási Gj / MJ értékeket elosztjuk a lakásokra eső fogyasztási %-kal. Kiértékelés a távfűtéses házaknál a 104/2011-es kormányrendelet alapján készül el.

 

Kiértékelés, leolvasás folyamata:

 

Alapeset:

 • tárgy év április eleje: amennyiben fogyasztóváltás (lakóváltás) volt annak listáját a Megrendelő írásban megküldi a Calorsys Kft.-nek.
 • tárgy év május eleje: a Calorsys Kft. értesíti a Megrendelőt az előre meghatározott leolvasási ütemről. A lakókat a lépcsőházakban elhelyezett faliújságra legalább egy héttel korábban kifüggesztett hirdetményben értesíti.
 • tárgy év május 15-től (leolvasás kezdete): megkezdődik a fő-leolvasás épületenként, lépcsőházanként (jellemzően egy épület, lépcsőház egy hétköznap délután munkaidő után). A fő-leolvasás befejezésekor hirdetményben értesítjük a lakókat a pótleolvasás időpontjáról.
 • tárgy év május - június (pótleolvasás): aki otthon tartózkodik, azok mérőóráit leolvassuk. Azoknak a lakóknak akik nincsenek otthon értesítő lapot dobunk be a postaládájába, hogy keressék fel a leolvasót és egyeztessenek vele időpontot.
 • tárgy év május - június: Tértivevényes levet küldünk a Megrendelőnek azon lakók listájával, akik a postaládába elhelyezett értesítőre sem jelentkeztek. Ezt követően a leolvasási időszak végéig külön kiszállási díj ellenében van lehetőség utólagosan a leolvasást kérni.
 • leolvasási időszak vége: aki a leolvasási időszakon belül sem jelentkezik, nem teszi lehetővé a leolvasást vagy sérült a mérőórája, annak előre meghatározott szankciók alapján számolunk a kiértékelés folyamán.
 • tárgy év július - augusztus: kiértékelés.

 

Költségosztással kapcsolatos fogalmak:

 • Súlyozott átlag: az adott épületben az egy légköbméterre eső legnagyobb fogyasztás, megszorozva a Lakásszövetkezet / Társasház által előre meghatározott súlyszámmal.
 • Súlyszám: A Calorsys ajánlása a mértékére: 1,0-1,2. A Lakásszövetkezet / Társasház dönti el a tényleges mértéket.
 • Ajánlás a korrekciókra: alapesetben automatikus korrekciót javasolunk a földszinti, legfelső szinti és az északi fallal rendelkező lakásokra. Ennek mindenkori kiszámítási módja: ugyanabba a fekvési csoportba tartozó ingatlanok átlagfogyasztásának és az egész elszámolási egység átlagfogyasztásának különbsége. A korrekciókat minden esetben egyedileg az épület adottságaihoz igazítjuk hozzá!
 • Fix rész meghatározása: jellemzően minden tárgy évben elhasznált hőmennyiség 40%-át lm3 alapján, a fennmaradó 60%-ot fogyasztás alapján osztjuk fel. A fix rész megállapítását az épület adottságaihoz igazítjuk hozzá!
 • Leolvasás kezdete: minden közösség maga határozza meg az elszámolási időszaka elejét és végét. Jellemzően évente egy leolvasást és az azt követő költségosztást kell elvégezni. Távhőszolgáltatással ellátott épületek esetén igazodni kell a helyi szolgáltató számlázási üteméhez.
 • Égtáji korrekciók: 104/2011-es kormányrendelet alapján.